Τίτλος: Χρήστος Χρυσόπουλος: "My mother’s silence"
Καλλιτέχνης: Χρυσόπουλος Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ζαχαρόπουλος Ντένης