Τίτλος: Άννα Παππά: "Αστικός Βίος"
Καλλιτέχνης: Παππά Άννα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Chili Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα