Τίτλος: Νίκος Οικονομίδης: "Στίχοι στο καβαλέτο"
Καλλιτέχνης: Οικονομίδης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Theorema Art Gallery
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο