Τίτλος: Βάσος Καπάνταης: "Ως Ουδέποτε Ευφρόνιος"
Καλλιτέχνης: Καπάνταης Βάσος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Πατάρι της Μπουτικ Σάββας (Πανεπιστημίου 10)
Τοποθεσία: Αθήνα