Τίτλος: Αντιγόνη Καββαθά: "Tapetum Lucidum"
Καλλιτέχνης: Καββαθά Αντιγόνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης