Τίτλος: Αντώνης Χουδαλάκης: "Σηματωρός"
Καλλιτέχνης: Χουδαλάκης Αντώνης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα