Τίτλος: Ειρήνη Κανά
Καλλιτέχνης: Κανά Ειρήνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Β. Μυλωνογιάννη
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη