Τίτλος: Lydia Borgek: "Μια Ρωσίδα Ζωγράφος Από το Παρίσι στην Ελλάδα"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη