Τίτλος: Μιχάλης Τόμπρος: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Τόμπρος Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1928
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Στρατηγοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα