Τίτλος: Μιχάλης Τόμπρος
Καλλιτέχνης: Τόμπρος Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1930
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Στρατηγοπούλου
Τοποθεσία: Αθηνά