Τίτλος: Blind Adam (Θάνος Κυριακίδης): "Holy Glory"
Καλλιτέχνης: Blind Adam (Κυριακίδης Θάνος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα