Τίτλος: Λυδία Δαμπασίνα: "Ο συντελεστής Gini (Gini coefficient)"
Καλλιτέχνης: Δαμπασίνα Λυδία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δημήτρια 2016.