Τίτλος: Τάκης Καλμούχος
Καλλιτέχνης: Καλμούχος Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Ιλισός
Τοποθεσία: Αθήνα