Τίτλος: Καλλιόπη Ασαργιωτάκη: "Desert Rose"
Καλλιτέχνης: Ασαργιωτάκη Καλλιόπη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πλέσσα Ελισάβετ