Τίτλος: Μιχάλης Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Kappatos Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα