Τίτλος: "From Athens to Santorini: Greeks artists΄ trips"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Aqua Gallery στο Art Hotel Πύργος Σαντορίνης
Τοποθεσία: Σαντορίνη
Επιμέλεια: Κανακάκη Μαρίνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα εικαστικών δράσεων #Rest@rt και σε συνεργασία με τον χώρο τέχνης "Ηώς". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.