Τίτλος: "Έκθεση Χαρακτικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Υπερωκεάνιο Ολύμπια