Τίτλος: Θαλασσινή Δούμα: "Journey in the Labyrinth"
Καλλιτέχνης: Δούμα Θαλασσινή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Canova Lorenzo