Τίτλος: Ειρήνη Κανά: "Γυναίκες και άλλοι αστερισμοί"
Καλλιτέχνης: Κανά Ειρήνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα