Τίτλος: "Ελληνικές θάλασσες και ζωγραφική, σπουδή στη νησιωτικότητα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Επιμελητήριο Μυτιλήνης
Τοποθεσία: Λέσβος
Επιμέλεια: Καλαντζάκης Δημήτρης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία των εκδηλώσεων εικαστικών τεχνών της ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο του Δικτύου "Νήσων Περίπλους". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.