• Αχειμάστου Φανή
  • Βαζούκου Ειρήνη
  • Γρηγοριάδη Μαρία
  • Καραπιπέρης Δημήτρης
  • Κερούλη Θάλεια
  • Κουκουλάκη Στέλλα
  • Μέρλιν-Βασιλάτου Λίζα
  • Μιμίκου Στέλλα
  • Σουρτζίνος Σπύρος
  • Συμβουλίδου Ευθυμία (Μίκα)