Τίτλος: Αγγελική Δεκουλάκου: "Χρωμογραφία ΙΙΙ"
Καλλιτέχνης: Δεκουλάκου Αγγελική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: The Image Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κοσίντας Ηλίας
Παρατηρήσεις: Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον Ηλία Δεκουλάκο.