Τίτλος: "Μια παρήγορη ιδέα. Εργα από την Πινακοθήκη Βιάννου (Σάββας Πετράκης)"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος Κρήτη
Επιμέλεια: Τραμπούλης Θεόφιλος
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.