Τίτλος: Βασίλης Καρακατσάνης: "Επιλογές 2011 - 2017"
Καλλιτέχνης: Καρακατσάνης Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Art Gallery Αθανασία Πεφτουλίδη
Τοποθεσία: Αλεξανδρούπολη