Τίτλος: Ναταλία Μελά: Γλυπτά
Καλλιτέχνης: Μελά-Κωνσταντινίδη Ναταλία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Τοποθεσία: Ηράκλειο, Κρήτη
Επιμέλεια: Τσουκαλά Αλεξάνδρα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018.