Τίτλος: Γιάννης Μιχαηλίδης: "Πολύπτυχα 2012 - 2018"
Καλλιτέχνης: Μιχαηλίδης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος