: Τίτα Μπονάτσου: "Ο Μυστικός μου Κήπος"
: Μπονάτσου Τίτα
: Ατομική
: 2018
: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος - Δεξαμενή
: Αθήνα