Τίτλος: Δημήτρης Περδικίδης: "Σχέδια"
Καλλιτέχνης: Περδικίδης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα