Τίτλος: Ελένη Παπαϊωάννου: "Ο Κήπος του Φιλολόγου"
Καλλιτέχνης: Παπαϊωάννου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Επιγραφικό Μουσείο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Καταγά Μαργαρίτα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.