• Αθανασοπούλου Κατερίνα
  • Βούσουρας Ανδρέας
  • Γιαβρόπουλος Νίκος
  • Κρανιδιώτης Γιάννης
  • Μπαχά Μαρία
  • Πανταζή Δέσποινα
  • Σταμοπούλου Λία
  • Χατζηγιαννάκη Αθηνά