• Γιάνναρης Κωνσταντίνος
  • Μαγκανιά Ντιάννα
  • Προβατίδου Μαρίνα
  • Σαντοριναίος Μάνθος
  • Σκούρτης Άγγελος
  • Σπανουδάκη Αννέτα