Τίτλος: "Η Τέχνη είναι μια διέξοδος από τα σεξουαλικά προβλήματα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Ονείρων του Φρόυντ
Τοποθεσία: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης, Δρ Μεγακλής Ρογκάκος και Δρ Έφη Κυπριανίδου.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο εορταστικό πλαίσιο "2008-2018: 10 Χρόνια Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων - Ελαιουργείον". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.