Τίτλος: Γιάννης Μιχαηλίδης: "Όμορα σχήματα"
Καλλιτέχνης: Μιχαηλίδης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Βιβλιοπωλείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης
Τοποθεσία: Αθήνα