Τίτλος: Γιάννης Κυριακίδης
Καλλιτέχνης: Κυριακίδης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι