Τίτλος: "Summer Inn Paradise Revisited"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Elika Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Σβορώνου Αγγελική
Παρατηρήσεις: Μαζί με τον Μαρίνο Τσαγκαράκη.