Τίτλος: Ανδρέας Κοντέλλης: "The Walls"
Καλλιτέχνης: Κοντέλλης Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Καφέ)
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Καραπιδάκη Λουΐζα