Τίτλος: Α. Τάσσος
Καλλιτέχνης: Τάσσος Α.
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος
Επιμέλεια: Δουλκέρογλου Θανάσης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε έως την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019.