Τίτλος: Τάσος Μισούρας
Καλλιτέχνης: Μισούρας Τάσος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Alma Contemporary Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης