Τίτλος: Κωνσταντίνος Κερεστετζής: "Ασκητική του Βλέμματος"
Καλλιτέχνης: Κερεστετζής Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Chalkos Gallery
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη