Τίτλος: Κοσμάς Λιλικάκης: "Hot Light Boxes"
Καλλιτέχνης: Λιλικάκης Κοσμάς
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Το Φουγάρο
Τοποθεσία: Ναύπλιο