Τίτλος: Δημοσθένης Σκουλάκης: "Ένας μεγάλος αντιφατικός"
Καλλιτέχνης: Σκουλάκης Δημοσθένης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αθανασίου Ελένη