Τίτλος: Μιχάλης Κατζουράκης: "Urbascapes"
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Kappatos Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα