Τίτλος: Βασίλης Σελιμάς: "Reality"
Καλλιτέχνης: Σελιμάς Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος ΔΛ
Τοποθεσία: Αθήνα