Τίτλος: Δημήτρης Κούρος: "Μέσα από τις σχισμές"
Καλλιτέχνης: Κούρος Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο (Καφέ)
Τοποθεσία: Αθήνα