Τίτλος: Γιώργος Ζιάκας: "Ζωγραφίζοντας για τον κινηματογράφο"
Καλλιτέχνης: Ζιάκας Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα