Τίτλος: Κωνσταντίνος Κομνηνός: "Από το αναπαραστατικό στο ανεικονικό"
Καλλιτέχνης: Κομνηνός Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος