Τίτλος: Ειρήνη Διάδου: "Safe Place"
Καλλιτέχνης: Διάδου Ειρήνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Βιβλιοπωλείο Φωταγωγός
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Διάδου Ειρήνη, Παπαδοπούλου Μπία