Τίτλος: Ερμίνα Αβραμίδου: "Μονοπάτια φωτός"
Καλλιτέχνης: Αβραμίδου Ερμίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος-δεξαμενή
Τοποθεσία: Αθήνα