Τίτλος: Αφροδίτη Παπαδουλή: "Οδός Βάκχων"
Καλλιτέχνης: Παπαδουλή Αφροδίτη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Artevisione
Τοποθεσία: Αθήνα