Τίτλος: Βασίλης Καρακατσάνης: "Carpets 2"
Καλλιτέχνης: Καρακατσάνης Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Ώχρα Μπλε
Τοποθεσία: Μύρινα, Λήμνος